+47 957 82 114 design@desimal.no

Din Egen Markedsavdeling

Når ditt firma skal ta en posisjon i markedet, og holde på den, vil Desimal bidra med treffende produktkommunikasjon, kreative idéer og en solid strategi for design og markedsføring.

Vi har tro på at Deres unikhet kan glede, engasjere, styrke og gi verdi til andre. Med det ønsker vi å hjelpe Deres unike unikhet til suksess.

1. Valg: Din Egen Markedsavdeling

Som support til eksisterende markedsteam, eller i kreativ regi for bedriftens markedstiltak.

– Din bedrift får en fast oppfølgingsavtale for markedstiltak og løsninger. Du får forutsigbare rammer og priser, sammen med en gjennomtenkt strategi for markedstiltak gjennom hele året. Denne løsningen er fleksibel.

Hva du får?
Samarbeid & Prosess

1. Brief & Analyse
I denne fasen er det viktig å få så mye god informasjon som mulig som dere besitter om markedet og deres mål.

2. Strategisk Hjelp
Vi vil ønske å identifisere utfordringer og muligheter i markedet. Et behov for endring resulterer som oftest også i et overordnet behov for en strategisk “layout av landskapet». Vi møter i «markedsrådsmøter» 1 gang pr uke eller 1 gang pr måned etter behov.

3. Konsept Utvikling
Alle kreative prosesser begynner med en idé som er basert på en beskrivelse og enighet om mål og strategisk retning. Vi starter med en ukritisk idémyldring og ender opp med et kritisk blikk på resultatene hvor vi sammen har funnet en god retning å jobbe videre.

4. Design
Vi starter med å konserter oss om det store bildet. Alt vi gjør herfra bør følge en god rød tråd, unisont preg på utadgående materiell, online såvel som offline materiell. Gode idéer tar her form og kan nå starte å brukes i Deres markedsføring.

5. Implementering
I denne fasen blir partnere og allierte inkludert for å hjelpe å nå deres marked slik vi har funnet det smartest å gjøre i det strategiske arbeidet med valg av kanaler og tiltak.

6. Markedsråd
Vi evaluerer effekten av tiltak som er gjort, på estetikk, implementering og prosess, eventuelle finans eller verdi av resultater. Vi planlegger hva som er neste skritt og fortsetter å tilføre gode og smarte tiltak for bedriftens markedsføring.

2. Valg: Få Et Enkelt Tilbud

Forespør gjerne oppdrag etter behov. Beskriv utfordringen din eller hvilken oppgave dere ønsker løst. Vi gjør for det meste fotografering, design av kataloger, identitet og produktkommunikasjon på nett og papir. Men spør oss om råd!